Steeds meer natuurvriendelijke oevers aan de Maas

Wie regelmatig bij de Maas komt, zal het niet ontgaan zijn: op veel plekken zijn de oeverstenen weggehaald. Er ontstaan weer brede oevers met strandjes, ondiep water en steilranden. Tot groot plezier van planten, vissen en ander waterleven. Inmiddels telt de Maas ruim 80 km aan natuurvriendelijke oevers, en daar komt de komende jaren nog zo’n 50 km bij. 

Natuur(vriende)lijke oevers en uiterwaarden aan de Maas