Stemmen op de Marker Wadden voor Tweede Kamerverkiezingen

Lelystad heeft deze Tweede Kamerverkiezingen een bijzondere stem locatie, de Marker Wadden, een nieuw stukje Nederland in het Markermeer. Op 15 maart kan iedereen die stemgerechtigd is in Lelystad op stembureau Marker Wadden zijn of haar stem uitbrengen. De mensen die dag en nacht aan het eiland werken hoeven niet naar het vaste land om hun stem uit brengen en voor inwoners van Lelystad is het een mooie kans om het eiland alvast te bezoeken, want officieel is het eiland nog niet open voor het grote publiek. Speciaal voor deze gelegenheid is er ook de mogelijkheid om een korte wandeling te maken.   

Het stembureau is geopend van 10.00 tot 18.00 uur. Tussen 10.00 en 18.00 uur zullen er vanuit de Bataviahaven in Lelystad regelmatig passagiersboten op en neer varen, die de bezoekers naar en van het eiland brengen. Informatie over het vaarschema staat binnenkort op de website van de gemeente.

Speciale kiezerspas voor niet-Lelystedelingen
Voor mensen die niet woonachtig zijn in Lelystad en hun stem willen uitbrengen op de Marker Wadden, geldt dat zij bij hun eigen gemeente een speciale kiezerspas moeten aanvragen om te kunnen stemmen in een andere gemeente. Op de kiezerspas die stemgerechtigden binnenkort thuis ontvangen, staat hoe zo’n kiezerspas kan worden aangevraagd.

Over de Marker Wadden
Nederland krijgt er een nieuwe eilandengroep bij: de Marker Wadden. Deze eilanden worden gebouwd met zand, klei en slib uit het Markermeer en zorgen ervoor dat de natuur in het gebied weer opleeft. Door de aanleg van natuurlijke oevers en ondieptes wordt het water helderder en komen de waterplanten, schelpdieren en vissen terug. Zo ontstaat een natuurparadijs voor vogels en mensen.