Steun voor crisisplan binnenvaart

Staatssecretaris Tineke Huizinga heeft in beginsel steun toegezegd voor een crisisplan voor de binnenvaart. Dit melden drie grote brancheorganisaties na overleg met de staatssecretaris. Koninklijke Schuttevaer, CBRB en Kantoor Binnenvaart hebben een crisisplan opgesteld, dat in problemen verkerende bedrijven moet helpen om te overleven en dat er naar streeft om de capaciteit te reduceren.

Bron: Nieuwsblad Transport, 23-04-2009;