Steun voor projecten om de logistiek in de sierteeltketen verder te optimaliseren

Ketenregie en kwaliteitsborging zeetransport
Het doel van het project ‘Ketenregie en kwaliteitsborging zeetransport’ is een verbetering van de kwaliteit van bloemen per zeevaart door duidelijke protocollen voor iedere afzonderlijke schakel, een monitoringssysteem en een set van eisen voor een nieuwe doosverpakking. Verlies van kwaliteit treedt niet alleen op gedurende de relatief lange zeereis, maar juist tijdens het proces voor en na het zeetransport. Daarom is het van belang om alle ketenpartijen in het project te betrekken. De Sectorcommissie bloemkwekerij ging akkoord met een bijdrage van ruim 160.000 euro onder voorwaarde dat de resultaten van het project breed gecommuniceerd worden.

Bron: Agri Holland, 23-02-2009;