Steun voor zeesluis IJmuiden brokkelt af

HAARLEM – De steun voor een nieuwe grote zeesluis in IJmuiden in de provinciale politiek lijkt langzaam af te brokkelen. VVD en CDA houden er nog onverkort aan vast, maar D66 wil de reservering van 37 miljoen ter discussie stellen als het kabinet niet snel over de brug komt. De statencommissie wegen, verkeer en vervoer ging gisteravond opnieuw in debat over nut en noodzaak van de zeesluis. Daarbij vloog weer een trits elkaar tegensprekende rapporten van deskundigen over tafel. Duidelijk werd in ieder geval dat de coalitiepartijen VVD en CDA nog voor de volle honderd procent achter de bouw van de sluis staan, zo bleek uit de betogen van Ariëtta Humalda (VVD) en Evert van den Hout (CDA). Humalda: ,,Die sluis is essentieel voor de werkgelegenheid.” Van den Hout: ,,Die sluis willen we niet alleen voor de zogeheten havenbaronnen maar juist ook voor alle havenarbeiders.”

Bron: Haarlems Dagblad, 23-02-2004;