Stijging waterstanden Rijn is voorbij

  • binnenland

De waterstand van de Rijn is sinds dit weekend stabiel. Een nieuwe stijging van de waterstand wordt niet verwacht. Vanaf dinsdag 7 juni zal de daling van de waterstand op de Rijn langzaam gaan inzetten. De verwachting is dat in de loop van volgend weekend de ondergelopen uiterwaarden weer droogvallen.

Vorige week kwamen enkele laag gelegen uiterwaarden onder water te staan nadat de waterstand van de Rijn steeg onder invloed van de hevige regenval in Zuid-Duitsland. Deze verhoogde waterstanden en ondergelopen uiterwaarden zijn bijzonder voor de tijd van het jaar.

De daling van de waterstanden zet door
Op vrijdagochtend 3 juni werd een waterstand van NAP +12,43 meter bij Lobith bereikt. In de loop van het weekend is de waterstand gedaald naar NAP +12,33 op maandagochtend. De komende dagen wordt een langzame daling van de waterstanden op de Rijn ingezet richting een waterstand van NAP +12 meter eind van de week. Vanaf dat moment zullen de ondergelopen uiterwaarden weer langzaam droogvallen. De daling van de waterstanden verplaatst zich de komende dagen door het land via de Rijn en zijtakken (Waal en IJssel) richting de Noordzee en het IJsselmeer.

Maatregelen
Rijkswaterstaat heeft vorige week de stuwen in de Nederrijn en Lek geopend. De stuwen bij Driel, Amerongen en Hagestein blijven ook de komende periode nog open om de afvoercapaciteit van de Rijn te vergroten. Pas wanneer de waterstand bij Lobith verder zakt kunnen de stuwen weer dicht. Snelle afvoer richting zee is dan niet meer nodig.

Rijkswaterstaat blijft belanghebbenden (zoals waterschappen) informeren over de actuele waterstanden en verwachtingen.

Related news

List of related news articles