Stopcontact voor schepen beperkt emissies

Bewoners van het Lübeckse havengebied staan in de toekomst veel minder bloot aan milieuvervuiling door het scheepvaartverkeer. In de Noord-Duitse havenstad is Duitslands eerste walstroomsysteem voor de handelsscheepvaart in gebruik genomen. Met de door Siemens ontwikkelde oplossing Siharbor betrekken schepen tijdens hun ligtijd stroom van een net aan de wal, en niet meer van dieselgeneratoren aan boord. Uitgaande van de Europese energiemix komt er op die manier 35 procent minder kooldioxide (CO2) vrij, ruim 95 procent minder stikstofoxide en 90 procent minder fijnstof dan bij de conventionele stroomopwekking via dieselgeneratoren aan boord. De oplossing is onderdeel van het milieuportfolio van Siemens, waarmee het concern het afgelopen boekjaar een omzet van 17 miljard euro behaalde.

Bron: HME, 09-10-2008;