Stremming en hinder Wilhelminasluis Andel

Vanaf 20 oktober vindt er groot onderhoud plaats aan de Wilhelminasluis in Andel. De werkzaamheden bestaan uit het renoveren van het remmingwerk aan beide zijden van sluiskolk, het conserveren van de waaierdeuren, het herstellen van de bodembescherming en het vervangen van diverse installaties. De opleverdatum is 30 april 2015.

Stremming en hinder vaarwegverkeer
Als gevolg van de werkzaamheden wordt de sluis meerdere malen gestremd. Tijdens de stremmingen geldt een omleiding. Daarnaast dienen vaarweggebruikers op andere momenten rekening te houden met hinder.

Achtergrondinformatie
De Wilhelminasluis is een schutsluis in de Afgedamde Maas bij Andel. De sluis is gebouwd rond 1892 in een lange dam die de Maas en de Waal scheidt. De sluis vertoont momenteel achterstallig onderhoud waardoor groot onderhoud noodzakelijk is.

Meer informatie
U kunt voor meer informatie ook bellen met de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800 – 8002 (gratis). Of kijk op de website www.vaarweginformatie.nl.