Stremming Sluis Amerongen uitgesteld door ongeval

De geplande 10-weekse stremming van sluis Amerongen voor de scheepvaart vanaf 25 september 2017 is niet haalbaar. De afgelopen week zijn de werkzaamheden van de renovatie aan de stuwcomplexen Hagestein, Amerongen en Driel stilgelegd vanwege het ongeval van 8 september bij stuwcomplex Driel, waarbij een duiker om het leven is gekomen. 

Siemens, die dit project in opdracht van Rijkswaterstaat uitvoert, heeft de renovatie van sluis Amerongen uitgesteld. De stremming van sluis Amerongen volgt in een nader te bepalen periode. Dit kan ook de geplande stremmingen van sluis Hagestein en Driel beïnvloeden.

Rijkswaterstaat renoveert de drie stuwcomplexen in de Nederrijn en Lek. Een van de onderdelen van de renovatie betreft de sluizen.  Dit heeft onder meer gevolgen voor de stremming van Sluis Amerongen en de vervanging van vizierschuif Driel noord.

Vervangen noordelijke vizierschuif stuwcomplex Driel
De werkzaamheden aan de noordelijke vizierschuif van stuw Driel, die begin september gestart waren, worden nu niet voortgezet. Het tijdelijk keermiddel wordt verwijderd en de vizierschuif zal, in afwachting van de vervanging, in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht.

De vervanging van de noordelijke vizierschuif Driel volgt in een nader te bepalen periode.

Overige werkzaamheden worden geleidelijk opgestart
Alle overige werkzaamheden, o.a. de bouw van servicegebouw Driel en de betonrenovatie en schilderwerkzaamheden op stuwcomplex Hagestein, worden geleidelijk aan weer opgestart.

Totale renovatie van de drie stuwcomplexen
De totale renovatie van de drie stuwcomplexen bestaat uit het vervangen van technische installaties en beweegbare delen van stuwen en sluizen, het repareren van de betonconstructies in sluizen en stuwen, het geschikt maken van de sluizen voor zwaardere schepen en het schilderen van de complexen.

Ook realiseert Rijkswaterstaat in Amerongen een centraal bedieningsgebouw van waaruit het de drie stuwcomplexen in de toekomst zal bedienen.

Afvoer van rivierwater en voldoende waterpeil 
Met het stuwcomplex te Driel regelt Rijkswaterstaat de afvoer van rivierwater over de Nederrijn en Lek en de IJssel en voorziet zo het IJsselmeer, het grootste zoetwaterbekken van Nederland, van voldoende water. De stuwcomplexen Driel, Amerongen en Hagestein zorgen samen ook voor voldoende waterpeil op de IJssel, Nederrijn en Lek en daarmee voor een vlotte en veilige scheepvaart.

Geschiedenis
Om de Nederrijn en Lek beter bevaarbaar te maken, is in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw een grootscheepse Rijnkanalisatie uitgevoerd. Deze maatregelen droegen ook bij aan een goede (drink)watervoorziening in Midden- en Noord-Nederland. In een tijdbestek van 10 jaar zijn de drie stuwcomplexen in gebruik genomen: Hagestein in 1960, Amerongen in 1965 en Driel in 1970.