Stremming sluis Driel voorbij na renovatiewerkzaamheden

Sluis Driel is weer in gebruik na renovatiewerkzaamheden. Sinds gisteravond 17.00 uur kan de scheepvaart weer gebruik maken van de sluis. De werkzaamheden aan de sluis, die op 20 februari 2019 waren begonnen, omvatten onder andere het vervangen van de elektrotechnische installaties, het vervangen van de bewegingswerken van de sluisdeuren, betonreparaties en het geschikt maken van de sluis voor centrale bediening.

Opening Sluis Driel Rijkswaterstaat Fotograaf Thea van den Heuvel dAP
Sluis Driel weer open na renovatiewerkzaamheden. Foto, Rijkswaterstaat Fotograaf Thea van den Heuvel dAP

Rijkswaterstaat renoveert de drie stuwcomplexen in de Nederrijn en Lek. Een van de onderdelen van de renovatie betreft de sluizen. Dat betekent dat de sluizen in Driel, Amerongen en Hagestein om de beurt gerenoveerd zijn. Sluis Amerongen is in het voorjaar van 2018 gerenoveerd, sluis Hagestein in het najaar van 2018 en Sluis Driel onlangs.

Renovatie stuwensemble halverwege

Met de renovatie van sluis Driel en de start van de vervanging van de zuidelijke vizierschuif in stuw Hagestein vorige week, zijn de renovatiewerkzaamheden nu over de helft. De komende periode gaat Rijkswaterstaat verder met het vervangen van drie vizierschuiven in de stuwen (twee in Hagestein, een in Driel) en het schilderen van het tweede deel van stuw Amerongen en stuw Driel.

Korte stremmingen voor overgang naar centrale bediening

Ook zal de komende periode overgegaan worden naar centrale bediening van de drie sluizen en stuwen vanuit de nieuwe bediencentrale in Amerongen. Om de overgang naar centrale bediening, veilig, gecontroleerd en goed te laten verlopen voor scheepvaart en watermanagement, is het nodig om diverse werkzaamheden uit te voeren. Onder andere worden de systemen aangesloten en uitgebreid getest.

Stremmingen

Iedere sluis wordt in dit kader een aantal dagen gestremd:
• Sluis Amerongen:
donderdag 13 juni 22.00 uur t/m maandag 17 juni 2019 22.00 uur.
• Sluis Hagestein:
donderdag 26 september 22.00 uur t/m maandag 30 september 2019 22.00 uur.
• Sluis Driel:
donderdag 7 november 22.00 uur t/m maandag 11 november 2019 22.00 uur.

Het scheepvaartverkeer vaart tijdens de stremmingsperiodes om via de Waal.

Renoveren voor de toekomst

De totale renovatie van de drie stuwcomplexen bestaat uit het vervangen van technische installaties en beweegbare delen van stuwen en sluizen, het repareren van de betonconstructies in sluizen en stuwen, en het schilderen van de complexen. Ook heeft Rijkswaterstaat een centraal bedieningsgebouw in Amerongen gerealiseerd. Vanuit dit gebouw worden de drie stuwcomplexen vanaf eind 2019 centraal bediend.

Met het stuwcomplex Driel regelt Rijkswaterstaat de afvoer van rivierwater over de Nederrijn en Lek en de IJssel en voorziet zo het IJsselmeer, het grootste zoetwaterbekken van Nederland, van voldoende water. De stuwcomplexen Driel, Amerongen en Hagestein zorgen samen ook voor voldoende waterpeil op de IJssel, Nederrijn en Lek en daarmee voor een vlotte en veilige scheepvaart.

Geschiedenis

Om de Nederrijn en Lek beter bevaarbaar te maken, is in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw een grootscheepse Rijnkanalisatie uitgevoerd. Deze maatregelen droegen ook bij aan een goede (drink)watervoorziening in Midden- en Noord-Nederland. In een tijdbestek van tien jaar zijn de drie stuwcomplexen in gebruik genomen: Hagestein in 1960, Amerongen in 1965 en Driel in 1970.

Ga voor meer info over de renovatie van het Stuwensemble Nederrijn en Lek www.rws.nl/stuwensemble