Stremming sluis Hagestein voorbij na succesvolle renovatie

Sluis Hagestein is weer in gebruik na renovatiewerkzaamheden. Sinds gisterenochtend 6.00 uur kan de scheepvaart weer gebruik maken van de sluis. De werkzaamheden aan de sluis omvatten onder andere het vervangen van de elektrotechnische installaties, het vervangen van de bewegingswerken van de sluisdeuren, betonreparaties en het geschikt maken van de sluis voor centrale bediening.

Trekduwstang hydraulische cilinder draaien. Foto, RWS.
Trekduwstang hydraulische cilinder draaien. Foto, RWS.

Rijkswaterstaat renoveert de drie stuwcomplexen in de Nederrijn en Lek. Een van de onderdelen van de renovatie betreft de sluizen. Dat betekent dat de sluizen in Driel, Amerongen en Hagestein om de beurt gerenoveerd worden. Sluis Amerongen is in het voorjaar van 2018 gerenoveerd, sluis Hagestein onlangs.

Sluis Driel gestremd van 20 februari tot en met 8 mei

De laatste sluis die gerenoveerd wordt, is sluis Driel. Sluis Driel is gestremd van woensdag 20 februari tot en met woensdag 8 mei 2019. Het scheepvaartverkeer vaart dan om via de Waal.

Renovatie stuwensemble halverwege

Met de renovatie van sluis Hagestein, zijn de renovatiewerkzaamheden nu ongeveer halverwege. De komende periode gaan we verder met de renovatie van sluis Driel, het vervangen van drie vizierschuiven in de stuwen (twee in Hagestein, een in Driel) en het schilderen van het tweede deel van stuw Amerongen en stuw Driel. Ook zal het komende jaar overgegaan worden naar centrale bediening van de drie sluizen en stuwen vanuit de nieuwe bediencentrale in Amerongen.

Renoveren voor de toekomst

De totale renovatie van de drie stuwcomplexen bestaat uit het vervangen van technische installaties en beweegbare delen van stuwen en sluizen, het repareren van de betonconstructies in sluizen en stuwen, en het schilderen van de complexen. Ook heeft Rijkswaterstaat een centraal bedieningsgebouw in Amerongen gerealiseerd. Vanuit dit gebouw worden de drie stuwcomplexen op termijn centraal bediend.

Met het stuwcomplex Driel regelt Rijkswaterstaat de afvoer van rivierwater over de Nederrijn en Lek en de IJssel en voorziet zo het IJsselmeer, het grootste zoetwaterbekken van Nederland, van voldoende water. De stuwcomplexen Driel, Amerongen en Hagestein zorgen samen ook voor voldoende waterpeil op de IJssel, Nederrijn en Lek en daarmee voor een vlotte en veilige scheepvaart.

Geschiedenis

Om de Nederrijn en Lek beter bevaarbaar te maken, is in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw een grootscheepse Rijnkanalisatie uitgevoerd. Deze maatregelen droegen ook bij aan een goede (drink)watervoorziening in Midden- en Noord-Nederland. In een tijdbestek van tien jaar zijn de drie stuwcomplexen in gebruik genomen: Hagestein in 1960, Amerongen in 1965 en Driel in 1970.