Stremming Stolperbasculebrug in Schagen voor spoedreparaties

De provincie Noord-Holland voert spoedreparaties uit aan de Stolperbasculebrug (N248) in de gemeente Schagen. De Stolperbasculebrug is daarom afgesloten van vrijdag 31 mei 19.00 uur tot en met zondag 2 juni 21.00 uur. De doorvaarttijden voor de scheepvaart zijn tijdens de werkzaamheden beperkt.

Stolperbasculebrug N248 in Schagen binnenvaart Foto Provincie Noord Holland 28-5-2019
Stolperbasculebrug in Schagen. Foto, Provincie Noord Holland.

Weekendafsluiting

De route via de Stolperbasculebrug wordt op werkdagen intensief gebruikt door agrariërs, ondernemers, Connexxion en beroepsvaart. Daarom voert de provincie de werkzaamheden in het weekend uit. Er wordt 24 uur per dag gewerkt om de hinder te beperken. Mocht onverhoopt meer tijd nodig zijn dan vooraf gepland, dan verwacht de aannemer uiterlijk maandagochtend 5.00 uur de brug weer in het werk te stellen.

Scheepvaartstremming

Tijdens de werkzaamheden kan de brug slechts beperkt bediend worden. De doorvaarttijden zijn: vrijdag 31 mei van 19.00 uur tot 19.30 uur. Zaterdag 1 juni van 09.00 uur tot 09.30 uur, van 12.30 uur tot 13.00 uur en van 19.00 uur tot 19.30 uur. Zondag 2 juni van 20.00 uur tot 20.30 uur.

Doorvaart onder het vaste deel van de brug is wel mogelijk, met een maximale hoogte van 4.58 meter kanaalpeil Stolperbasculebrug.

Werkzaamheden

De spoedreparatie bestaat uit het vervangen en vastmaken van planken en repareren van het asfalt.

Photo:

Related news

List of related news articles