Stremming voor scheepvaartverkeer in Westsluis Terneuzen

In verband met werkzaamheden is de Westsluis op de maandagen 17 en 24 april 2017 gedurende 24 uur gestremd voor de scheepvaart en op maandag 1 mei gedurende 12 uur. Er is op die dagen geen hinder voor het wegverkeer.

Rijkswaterstaat werkt enkele weken in maart en april aan de noordbrug van de Westsluis in Terneuzen. Er wordt onderhoud gepleegd en de sluizen worden geschikt gemaakt voor bediening op afstand.

Werkzaamheden aan de noordbrug van de sluis
Van 18 maart tot en met 1 april 2017 vervangt aannemer Hollandia Services de aandrijfcilinders van de noordbrug van de sluis. Dat is de brug aan de Westerscheldezijde. Tussen 5 en 24 april 2017 past aannemer Engie de aandrijving, besturing en bediening van de noordbrug aan en worden de nodige testen uitgevoerd.

Werkzaamheden sluizencomplex in Terneuzen
Rijkswaterstaat voert in 2017 diverse werkzaamheden uit op het sluizencomplex in Terneuzen. Zo staat er in het najaar nog een aantal grote klussen aan de Oostsluis op het programma. Ook vinden er nog andere werkzaamheden aan de Westsluis plaats. De reden voor dit grootschalige onderhoud is de start van de bouw van de Nieuwe Sluis Terneuzen in het 4e kwartaal van dit jaar. Er is dan minder capaciteit beschikbaar omdat de Middensluis buiten bedrijf wordt gesteld. Rijkswaterstaat doet er alles aan om de Oost- en Westsluis in optimale conditie te houden, zodat er in de realisatiefase van de Nieuwe Sluis Terneuzen zo min mogelijk overlast is voor scheepvaart en wegverkeer.