Strenger voor pleziervaartuigen

Het Havenbedrijf treedt dit jaar strenger op tegen schippers van pleziervaartuigen die de Rotterdamse haven aandoen en de regels overtreden. Vorig jaar bleek dat een derde van deze watersporters zich onvoldoende houden aan de regelgeving.

“We willen de pret niet bederven maar pleziervaarders moeten zich beter voorbereiden op het varen in een druk gebied als de Rotterdamse haven”, aldus havenmeester Rene de Vries. “Één stuurfout kan desastreuze gevolgen hebben. Onze medewerkers zien dat schippers zich regelmatig vergissen op drukke kruispunten, verboden bekkens in varen en te weinig rekening houden met de passerende zee- en binnenvaartschepen. Dat kan echt niet. De tijd van waarschuwen is voorbij. Bij overtredingen volgt prompt een proces-verbaal.”

Varen doe je samen!
In het verleden heeft het Havenbedrijf extra aandacht besteed aan het voorlichten van watersporters over het varen in de haven en dat doet het dit jaar weer. Zo is het Havenbedrijf actief betrokken bij het project ‘Varen doe je samen’. In het kader daarvan werken diverse convenantpartners als de Nationale Politie, Rijkswaterstaat, ANWB, Schuttevaer al enkele jaren samen om de veiligheid tussen recreatievaart en beroepsvaart te verbeteren. In dit verband heeft het Havenbedrijf een film laten ontwikkelen:

Het Havenbedrijf wil hiermee de watersporter bewust maken van zijn kwetsbaarheid, de gevaarlijke situaties en hoe die zijn in te perken. “Maar we kunnen niet bezig blijven met voorlichten en waarschuwen. Vandaar dit strenger beleid.”

Meer… Port of Rotterdam