Strengere regelgeving tegen containerverlies op zee schiet doel voorbij

Betere voorlichting over beladen van containers blijft noodzakelijk

Uit het recent verschenen onderzoeksrapport van de World Shipping Council (WSC) blijkt dat van alle 100 miljoen containers die jaarlijks wereldwijd verscheept worden er gemiddeld 675 overboord slaan. Tijdens het Tweede Kamerdebat van 31 mei gaf minister Schulz van Haegen ook al aan dat het containerverlies op het Nederlandse deel van de Noordzee in 2010 nihil was. Aangezien het bij containerverlies op zee om slechts een beperkt aantal incidenten blijkt te gaan, meent verladersorganisatie EVO dat het voorstel van Nederland, Australië en Denemarken om bij de International Maritime Organization (IMO) de internationale regels voor het wegen van containers aan te scherpen, haar doel voorbij schiet. Volgens EVO leiden extra strenge weegregels niet tot meer veiligheid, maar slechts tot hogere administratieve lasten voor bedrijfsleven én overheid en tot meer juridisch getouwtrek tussen de betrokken marktpartijen. EVO meent dat door betere voorlichting van medewerkers en betere communicatie tussen rederij en verlader het onjuist opgeven van gewichten voorkomen kan worden.

Betere voorlichting
Het verplicht laten registreren van het reële gewicht van containers neemt de risico’s van het slechte vastzetten of planningsfouten niet weg, noch voorkomt het containerverlies bij uitzonderlijk slecht weer. Omdat dergelijke regels wereldwijd een grote impact hebben op de logistieke keten, is het volgens EVO beter in te zetten op maatwerk door betere voorlichting aan werknemers over het correct beladen van een container. Als te zwaar beladen containers geladen worden op een schip kunnen de consequenties ernstig zijn. EVO wil dan ook met haar leden en nationale en internationale partners gaan werken aan betere voorlichting over de gevaren van het overbeladen én verkeerd beladen van containers.

Alle schakels een eigen rol
Om het risico van het overboord slaan van containers te beperken moet aan een aantal belangrijke voorwaarden zijn voldaan. Zo dienen verladers voorafgaand aan het laden van het schip de juiste informatie, inclusief het reële gewicht, door te geven aan de rederij. Op die manier kan worden voorkomen dat het schip wordt geladen op basis van verkeerde informatie. Vervolgens moet de rederij een plan opstellen om het schip dusdanig te beladen dat onevenwichtigheden zoveel mogelijk voorkomen worden. De terminal moet de containers vervolgens op de juiste plek op het schip zetten en de sjorders moeten deze goed vastzetten. Tevens moet noodweer tijdens de reis vermeden worden indien dat mogelijk is.

Bron: EVO, 23-08-2011;