Stress en werkbelasting in de maritieme wereld onder de loep

Het Nederlandse onderzoeksinstituut MARIN, de Technische Universiteit van Berlijn en k+s projects zijn een samenwerking aangegaan voor een nieuw project. De eerste stap in deze samenwerking is het uitvoeren van een pilot-studie naar stress/workload tijdens training in een scheepssimulator. Vervolgonderzoek in zowel de simulator als aan boord zijn voorzien.

Scheepvaart, zowel op zee als in de binnenvaart, stelt hoge eisen aan mensen. Aan boord heeft elk bemanningslid een grote mate van verantwoordelijkheid voor het schip, de goederen, de mensen en de omgeving. De uitdaging wordt verzwaard door vermoeidheid en hoge werkdruk en beïnvloed door externe factoren zoals geluid, extreme weersomstandigheden en de wederzijdse invloed van werk op privé. Stress in het algemeen en stress als gevolg van hoge werkbelasting uit zich bij ieder mens op een andere manier. Wat is de relatie tussen werkbelasting en prestatie? Wat zijn de meest uitdagende taken? Welke technische ondersteuning draagt bij aan een betere prestatie?

Het projectteam wil zijn expertise delen met deze bijzondere doelgroep en een link vormen tussen de maritieme en de human factor-wereld. Het doel van de pilot-studie is om de individuele ervaring van belastende werkomstandigheden op het spoor komen.

Realistische situaties op zee worden in de simulator nagebootst. Het meten van de hartslag, ademhaling, huidgeleiding en hersenactiviteit (EEG) tijdens het uitvoeren van de run, geeft inzicht in
de mate van inspanning van de testpersoon.

MARIN’s project manager Wendie Uitterhoeve zegt: “Wij willen bijdragen aan het schoner, slimmer en veiliger maken van de maritieme sector. Daarbij heeft de operator onze speciale aandacht. Hoe kunnen wij bijdragen aan efficiënte operaties? Die vraag willen we beantwoorden vanuit een human factor-perspectief. Daarom willen we weten hoe informatie verwerkt wordt en hoe beslissingen worden genomen. Maar ook welke rol vermoeidheid en werkbelasting hebben op deze cognitieve processen.”

Dit project draagt bij aan het vergroten van ons human factor-werkveld. De bevindingen dragen bij aan het beoordelen van de invloed en impact op werkprocedures, modern brugontwerp en werk- en rusttijden. In welke mate dragen veranderingen echt bij aan een verbetering van de prestatie?

Prof. Benjamin Blankertz en Daniel Miklody van de Technische Universiteit Berlijn, afdeling Neurotechnologie, zijn in de industriële context experts in het uitvoeren van op EEG-gebaseerd
werkbelastingonderzoek.

Deze pilot-studie is een vervolg op een demonstratie tijdens de maritieme conferentie en tentoonstelling ITS 2014 in Hamburg. k+s projects initieerde toen samen met een aantal partners het
project Training meets Science.

Kerstin Klinkenberg, project manager bij k+s projects: ”Wij zijn blij dat we met ons project door kunnen gaan samen met dit nieuwe, innovatieve, creatieve en erg gemotiveerde team. Het eerste contact met MARIN werd gelegd tijdens de ITS 2014, en heeft inmiddels geresulteerd in een vruchtbare samenwerking. Wij hebben veel waardering voor de innovatieve stappen die gezet zijn door de initiële projectgroep en danken onze ondersteuners en de kandidaten zie letterlijk hun hoofd in onze handen hebben gelegd!”

Wij gaan ervan uit dat deze pilot-studie het begin is van een langetermijnsamenwerking. Het team zal over verdere ontwikkelingen later meer details geven. In ieder geval staat er een demonstratiemiddag gepland op vrijdag 18 september 2015. Geïnteresseerden kunnen dan live het experiment volgen bij MARIN in Wageningen.

Meer… Marin