Stroming haven voorspelbaarder

Met de ingebruikname van het ‘Operationeel Stromingsmodel Rotterdam’ op vandaag 8 juli kan Havenbedrijf Rotterdam veel nauwkeuriger de stroming in de haven voorspellen. Met het model wordt berekeningen gemaakt van de waterstand, de stroomsnelheid met bijbehorende richting en de dichtheid van het water. De informatie over de stroming is van belang voor de scheepvaartbegeleiding en voor het ontwerpen van de haven. Het woelige water in de Maasmond kampt met een complex stromingsbeeld door de uitgaande Rijn, eb, vloed, zoet en zout water en ook nog eens veel wind.

De nieuwe rekenmethode dekt nu het gehele havengebied met een nauwkeurigheid van vijftien meter. Dat was voorheen enkele honderden meters was. De basis van het stromingsmodel zijn de meteorologische gegevens van het KNMI en de informatie van het astronomisch getij. Het model verstrekt driedimensionaal – zowel ruimtelijk als in diepte – informatie. Dat is belangrijk in Rotterdam vanwege de grote diversiteit aan vaartuigen en de diepgang in de haven die uiteenloopt van nauwelijks enkele meters tot meer dan 20 meter.

Bron: Port of Rotterdam, 08-07-2010;