Strukton betrokken bij getij-energiecentrale Brouwersdam

‘Een besluit over de reconstructie van de Brouwersdam hoeft niet te wachten op besluiten over andere aanpassingen in de Zuidwestelijke Delta.’ Dit zei mw. Marike van Lier Lels op 16 mei bij de presentatie van de conclusies van de Bestuurscommissie MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) – Verkenning Grevelingen. ‘Het maken van een doorlaat in de Brouwersdam zal de waterkwaliteit in de Grevelingen verbeteren. Het bedrijfsleven kan in die doorlaat een getij-energiecentrale bouwen. Als de overheid die aanpassingen aan de dam mogelijk maakt, is dat een waardevolle investering, waar zij geen spijt van zal krijgen.,’ zei Van Lier Lels.

Lees verder… Strukton