Studenten Maritiem Officier winnen Future Pioneers Contest 2013

Vier studenten van De Ruyter Academy van de HZ hebben met hun innovatieproject de meeste stemmen los weten te krijgen onder de bezoekers van Europort 2013. Jeroen Zuurman, Berry van Drie, Gerben Bouwers en Ryan de Bruijn haalden met het project ‘Hydrogen, LNG or diesel? How to meet the new MARPOL NOx tier 3 requirements for a second-hand engine’ de eerste plaats. Van de 333 stemmen waren er 66 voor de studenten van de HZ-opleiding Maritiem Officier.

Minder uitstoot
“Het onderzoek behandelt een bestaand probleem binnen de koopvaardij: de steeds strenger wordende uitstooteisen en de wirwar van mogelijkheden om hieraan te voldoen. Dit project richt zich op drie type brandstoffen – LNG, diesel en waterstof – en de daarbij komende aanpassingen aan schip en motor, om zo te voldoen aan de toekomstige stikstofoxide uitstooteisen. Hieruit blijkt dat een dual fuel LNG-diesel oplossing, de beste en meest gunstige modificatie is om te voldoen aan de eisen. De dual fuel LNG-diesel oplossing maakt het mogelijk om tijdens het varen over te schakelen naar diesel of LNG. Het LNG gas zorgt er dan uiteindelijk voor dat je uitstoot omlaag gaat”, vertelt Ryan de Bruijn.

Meer… HZ University