Subsidie voor innovatieve duurzame binnenvaartprojecten

Voor de stimulering van innovatie gericht op het verduurzamen van de binnenvaart voert het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart het subsidieprogramma ‘Innovaties Duurzame Binnenvaart (IDB)’ uit. Dit  subsidieprogramma (lopend in 2014 en 2015) is voor projectvoorstellen die zich toespitsen op alternatieve brandstoffen, voor- of nabehandelingstechnieken, motormanagement of inrichting en gebruik van het schip ten behoeve van CO2-, NOx- en fijnstofreductie bij de voortstuwing.

Call 2015 geopend tot 1 mei
Dit jaar is de derde en tevens laatste call van het programma geopend tot 1 mei en is er € 200.000,– beschikbaar voor de stimulering van innovatieve duurzame binnenvaartprojecten.
De exacte voorwaarden en het aanvraagformulier zijn beschikbaar via www.eicb.nl/idb

Toegekende projecten 2014
In 2014 zijn in totaal aan zes aanvragen een subsidie toegekend. Er was voor 2014 € 160.000,- beschikbaar. Deze projecten worden op dit moment uitgevoerd. Binnen deze projecten worden de volgende toepassingen uitgevoerd en de werking onderzocht:
–          Gas-to-liquid (GTL) als brandstof;
–          Waterstofinjectie en in combinatie met additieven;
–          Een spits met een hybride voortstuwing;
–          Een systeem dat restwarmte omzet naar elektriciteit;
–          Een luchtkamersysteem.

Meer… EICB