Navingo Career

Jouw vernieuwde platform voor vacatures en nieuws uit de sector.

Subsidie voor innovatieve duurzame binnenvaartprojecten

Voor de stimulering van innovatie gericht op het verduurzamen van de binnenvaart voert het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart het subsidieprogramma ‘Innovaties Duurzame Binnenvaart (IDB)’ uit. Dit  subsidieprogramma (lopend in 2014 en 2015) is voor projectvoorstellen die zich toespitsen op alternatieve brandstoffen, voor- of nabehandelingstechnieken, motormanagement of inrichting en gebruik van het schip ten behoeve van CO2-, NOx- en fijnstofreductie bij de voortstuwing.

Call 2015 geopend tot 1 mei
Dit jaar is de derde en tevens laatste call van het programma geopend tot 1 mei en is er € 200.000,– beschikbaar voor de stimulering van innovatieve duurzame binnenvaartprojecten.
De exacte voorwaarden en het aanvraagformulier zijn beschikbaar via www.eicb.nl/idb

Toegekende projecten 2014
In 2014 zijn in totaal aan zes aanvragen een subsidie toegekend. Er was voor 2014 € 160.000,- beschikbaar. Deze projecten worden op dit moment uitgevoerd. Binnen deze projecten worden de volgende toepassingen uitgevoerd en de werking onderzocht:
–          Gas-to-liquid (GTL) als brandstof;
–          Waterstofinjectie en in combinatie met additieven;
–          Een spits met een hybride voortstuwing;
–          Een systeem dat restwarmte omzet naar elektriciteit;
–          Een luchtkamersysteem.

Meer… EICB