Subsidie voor verbetering haven

De Provincie ziet wel brood in het plan om de Oeverse haven een impuls te geven door extra ligplaatsen voor de pleziervaart te creëren. Daarvoor heeft zij volgens waarnemend burgemeester M. van Kampen zelfs een ‘aardige financiële injectie’ over in de vorm van een subsidie die dan per 1 januari beschikbaar komt.

Bron: Noordhollands Dagblad, 29-08-2006;