Tanker ‘Delta Mariner’ opent verdiepte Nieuwe Waterweg

Afgelopen zaterdag heeft de tanker ‘Delta Mariner’ met een diepgang van 15 de verdiepte Nieuwe Waterweg geopend. De tanker arriveerde bij Koole (havennummer 4045). Rijkswaterstaat (RWS) en het Havenbedrijf realisren de verdieping van de Nieuwe Waterweg en Botlek zodat de nieuwe Panamax schepen ook de Botlek kunnen bereiken.

Tanker 'Delta Mariner' als opent Nieuwe Waterweg bij Koole. Foto, Bob van Bruggen.
Tanker ‘Delta Mariner’ als opent Nieuwe Waterweg bij Koole. Foto, Bob van Bruggen.

De verdieping van de Botlek en de verdieping van de Nieuwe Waterweg, het Scheur en de Nieuwe Maas is een traject van 25 kilometer. Deze zomer verwijderen Rijkswaterstaat en Havenbedrijf Rotterdam nog op drie plekken leidingen en dan is de verdieping van de Nieuwe Waterweg en Botlek afgerond.

Panamax schepen

Na de verdieping kunnen schepen met een diepgang tot 15 meter onder normale omstandigheden de Botlekhaven binnen varen. In het nieuwe Panamakanaal kunnen schepen met diepgang van maximaal 14,90 meter varen, en dus kunnen zogenoemde New Panamax schepen zonder restricties in de Botlek arriveren.

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat): “Met deze verdieping zetten we de poorten van Rotterdamse haven nog verder open voor een nieuwe generatie zeeschepen. Samen met het Havenbedrijf investeren we hiermee in de maritieme bereikbaarheid van het Botlekgebied in onze mainport Rotterdam.”

Ronald Paul, COO van het Havenbedrijf: “Met de verdieping verbetert Rotterdam zijn concurrentiepositie en moderniseren we de Botlek tot een gebied waar de nieuwste bulkschepen en chemicaliëntankers zich net zo thuis voelen als de grootste containerschepen op de Maasvlakte 2.”

Tanker ‘Delta Mariner’ bij Koole. Foto, Bob van Bruggen.

Verdiepingen

Rijkswaterstaat verdiepte de Nieuwe Waterweg en het Havenbedrijf Rotterdam verdiepte de Botlek. De verdieping behelst drie verschillende contractdieptes (alles in NAP). In de Botlek gaat de nautisch gegarandeerde diepte van – 14,5 meter naar – 15,90 meter. Op de Nieuwe Waterweg wordt het eerste gedeelte vanaf Hoek van Holland verdiept van – 15 meter naar -16,20 meter tot Maassluis. Het tweede gedeelte tot de Beneluxtunnel krijgt een gegarandeerde diepgang van – 16,40 meter. Dat was – 14,5 meter. Die extra 20 centimeter heeft te maken met het lagere zoutgehalte van de Nieuwe Waterweg landinwaarts waardoor schepen meer diepte nodig hebben.

Nieuwe Waterweg

De Nieuwe Waterweg is het laatste stuk van de verbinding van Rotterdam met zee en aangelegd in 1872 onder leiding van Ir. Pieter Caland. De lengte van de doorgraving van de duinen bij wat nu Hoek van Holland heet, bedroeg destijds 4,3 kilometer. De Nieuwe Waterweg kampt met een complexe stroming. Het kanaal staat onder invloed van eb en vloed, landinwaartse stroming en stroming naar zee. Daarom moet de Nieuwe Waterweg kunstmatig op diepte worden gehouden. De vaarweg is over een lengte van 25 kilometer verdiept. Van Hoek van Holland tot de Beneluxtunnel.

De Botlek

De Botlek is aangelegd tussen 1955 en 1960. Dit havengebied kenmerkt zich vooral door petrochemische industrie en tankopslagbedrijven. Het eerste bedrijf dat zich er vestigde was Dow Chemical in 1956, in 1957 gevolgd door de scheepswerf van Cornelis Verolme. In 1961 was alle grond uitgegeven.

De uitvoering van de verdieping lag in handen van Boskalis (Maasluis tot Beneluxtunnel en de Botlek) en Van der Kamp (Nieuwe Waterweg Maasluis-Hoek van Holland).