Te weinig bescherming bij werk aan gascontainer

Bedrijven waar gewerkt wordt met gegaste containers, bijvoorbeeld in de Rotterdamse haven of bij groothandels, beschermen vaak uit onwetendheid hun personeel onvoldoende tegen het inademen van gevaarlijke stoffen. De Arbeidsinspectie concludeert in een vrijdag gepubliceerd rapport dat het ‘nog lang geen gemeengoed is’ om risico’s bij het openen van gegaste containers te beheersen.

De inspectiedienst heeft vorig jaar 405 bedrijven gecontroleerd die gegaste containers verwerken. Daarvan bleek 85 procent de Arbowet niet goed na te leven. Werkgevers waren vaak wel op de hoogte van de risico’s, maar wisten niet goed wat ze moesten doen. Nadat ze aanwijzingen hadden gekregen, bleek bij een hercontrole 95 procent wel aan de regels te voldoen. In zestien gevallen is proces-verbaal opgemaakt, waarvan één direct bij de eerste controle.

Bron: Nieuwsblad Transport, 18-05-2009;