Navingo Career

Jouw vernieuwde platform voor vacatures en nieuws uit de sector.

Techniekstudentes STC en RMU in gesprek met minister Bussemaker tijdens Internationale Vrouwendag

Zaterdag 8 maart a.s. is Internationale Vrouwendag. Op die dag brengt minister Bussemaker (Onderwijs, Cultuur & Wetenschap) een bezoek aan het Scheepvaart en Transport College (STC) in Rotterdam. Zij gaat daar in gesprek met jonge vrouwen die een op de haven of op de techniek georiënteerde opleiding volgen bij het STC (VMBO-MBO) en de Rotterdam Mainport University (HBO). Aansluitend lanceren het STC en Watertalent de STC-Startersbank, een handige online tool die MBO’ers die in de afrondende fase van hun opleiding zitten direct in contact brengt met het bedrijfsleven.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat de meerwaarde van vrouwen in technische opleidingen en beroepen groot is. Een evenwichtige afspiegeling van het aantal mannen en vrouwen binnen een opleiding en een bedrijf zorgt voor een frisse benaderingswijze van problemen en draagt bij aan een constructieve sfeer. Toch zijn nog lang niet alle bedrijven ingesteld op ‘vrouwen binnen de bedrijfsmuren’ en kiezen nog relatief weinig vrouwen voor een technische MBO-opleiding. Het kantelpunt voor hoger opgeleide vrouwen die kiezen voor techniek lijkt wel bereikt maar voor het VMBO en het MBO is nog een wereld te winnen. Wat kunnen en moeten overheid, onderwijs en bedrijfsleven doen om techniek en haven interessanter te maken voor jonge vrouwen? Over dat onderwerp gaat de minister a.s. zaterdag in gesprek met zo’n 15 vrouwelijke VMBO’ers, MBO’ers, HBO’ers, vertegenwoordigers van het regionale bedrijfsleven en docenten.

STC-Startersbank
In aanwezigheid van minister Bussemaker lanceren het STC en Watertalent zaterdag de STC-Startersbank. (Technische) bedrijven die een positieve bijdrage leveren aan de studie van MBO’ers van het STC worden hiervoor beloond. Zij krijgen exclusieve toegang tot de STC-Startersbank en kunnen via dit online platform direct in contact komen met MBO’ers die in de afrondende fase van hun opleiding zitten en klaar zijn voor de arbeidsmarkt. Die positieve bijdrage kan bestaan uit het bieden van stageplaatsen, maar ook uit het verzorgen van gastlessen. Marjolein Jansen, lid College van Bestuur van de STC-Group: “Onbekend maakt onbemind. Onze MBO’ers weten vaak niet welke mooie kansen technische en aan de haven gerelateerde bedrijven hen te bieden hebben. Dankzij de STC-Startersbank brengen we onze MBO’ers en het bedrijfsleven sneller bij elkaar en belonen wij bedrijven die willen investeren in de studie van onze MBO’ers.”

Voorlichting aan 10 tot 15 jarigen
Voorlichting over beroep en carrièrekansen is een belangrijk middel om meisjes in een vroegtijdig stadium te interesseren voor techniek. De voorlichting aan de doelgroep van meisjes van 10 tot 15 jaar wordt succesvol uitgevoerd door de organisatie van Girlsday. Tot nu toe is het havenbedrijfsleven minimaal vertegenwoordigd in dit initiatief. Tijdens de bijeenkomst van 8 maart geven het STC en Watertalent een resultaatverplichting af aan de minister om het aantal deelnemende bedrijven uit de havenregio minimaal te verdubbelen.

Meer… STC-Group