Tekort aan schippers en stuurlieden in binnenvaart

Het is ontzettend moeilijk vakbekwame schippers en stuurlieden te vinden in de binnenvaart, zo meldt de Schuttevaer. De opleidingen klagen niet over de hoeveelheid aanmeldingen maar het tekort op dit moment is voorlopig niet opgelost. De snelle instroom moet vooral uit het buitenland komen.

Momenteel staan er in Nederland meer dan 200 vacatures open voor schippers en stuurlui. Maritieme uitzendbureaus hebben grote moeite om de vacatures te vullen. Boventallig defensiepersoneel wordt omgeschoold en veel schippers en kapiteins worden uit Polen en Roemenië gehaald.

Binnenvaart moet aantrekkelijk gemaakt worden
Volgens Swets Group moet de binnenvaart aantrekkelijker gemaakt worden voor jongeren. Niet alleen in het aantal weken op en af maar ook met secundaire voorwaarden.