Tekort aan zeelieden stijgt snel

De zeevaart krijgt de komende jaren te maken met een groot tekort aan personeel. Dat tekort neemt de komende tien jaar toe tot enkele duizenden. De branche moet opboksen tegen een slecht, verouderd imago. Ook blijken mensen maar kort voor een zeevarend bestaan te kiezen. In de branche werken ongeveer vierduizend mensen.

Bron: Friesch Dagblad, 21-03-2007;