TenneT onderzoekt kabeltracés voor windparken op zee

TenneT is gestart met veldonderzoek op land in voorbereiding op de aansluiting van de geplande windparken ‘Hollandse Kust (zuid)’, voor de kust van Zuid-Holland. TenneT sluit deze windparken van 2018 tot en met 2021 aan op het landelijk hoogspanningsnet. De gesteldheid van de bodem is van groot belang om de kabels straks succesvol te kunnen aanleggen.

Doordat TenneT is aangewezen als netbeheerder op zee, kan er ruim voor de tenders voor de windmolenparken gestart worden met de voorbereidingen. Voor de aansluiting van de geplande windparken voor de Hollandse Kust (zuid) worden op dit moment verschillende tracéalternatieven onderzocht. Eén tracéalternatief voorziet in een aansluiting op Wateringen en twee andere in een aansluiting op de Maasvlakte.