TenneT plaatst ‘s werelds grootste en krachtigste stopcontact voor windmolens op zee

TenneT breidt de infrastructuur voor offshore-netaansluitingen in hoog tempo uit. “De installatie van het DolWin bèta-converterplatform maakt deel uit van DolWin2, alweer de negende netverbinding in het Duitse deel van de Noordzee. Dit betekent een belangrijke mijlpaal bij het realiseren van de uitbreidingsdoelen voor wind op zee van de Duitse regering”, aldus Mel Kroon, CEO van TenneT. Volgens het gestelde tijdspad zou in 2020 6.500 MW aan transportcapaciteit voor op zee opgewekte windenergie beschikbaar moeten zijn.

Met de inbedrijfstelling van DolWin1, enkele weken geleden, voldoet TenneT nu al voor twee derde aan de Duitse doelstellingen voor wind op zee. Momenteel heeft TenneT met acht operationele offshore-netaansluitingen al zo’n 4.300 MW geïnstalleerd. Met DolWin2 zal er in 2016 al rond 5.200 MW aan capaciteit beschikbaar voor het transport van offshore-windenergie naar het vasteland, ofwel 80% van de Duitse doelstelling van 6.500 MW in 2020. Op dit moment zijn er nog drie offshore verbindingen in aanbouw.

Standaardplatforms in Nederland
In Nederland, waar TenneT ook verantwoordelijk gaat worden voor de bouw en het onderhoud van een net op zee, zal vanaf de start sprake zijn van vijf gestandaardiseerde offshore platforms (substations) van 700 MW per stuk. De planning is om vanaf 2019 jaarlijks een platform op te leveren tot een totaal van 3.500 MW aan aansluitcapaciteit in 2023 voor nog te bouwen offshore windparken in de Nederlandse Noordzee. In Nederland zal alleen gebruik worden gemaakt van wisselstroomverbindingen (AC), waardoor er geen converterplatforms- en stations op zee en op land geplaatst hoeven te worden. Dat is mogelijk, omdat de windparken in Nederland dichter bij de kust kunnen liggen en er geen noodzaak is voor het gebruik van de veel kostbaardere gelijkstroomtechniek (DC).

Wereldrecord met 916 MW
DolWin2 is het zesde hoogspanningsgelijkstroom (HVDC)-systeem van deze grootteklasse van TenneT voor de aansluiting van een cluster windparken op zee. Met 916 MW heeft het converstation de hoogste capaciteit wereldwijd. De verbinding loopt van Dolwin bèta over een afstand van 45 km als zeekabel naar het aanlandingspunt in Hilgenriedersiel. Van daaruit loopt de verbinding 90 km ondergronds naar het converterstation Dörpen-West (Heede) in Nedersaksen.

De op zee opgewekte windenergie wordt als wisselstroom naar het converterstation DolWin bèta van TenneT gevoerd, daar in gelijkstroom omgezet en via een gelijkstroomkabel naar Dörpen-West getransporteerd. Hier wordt de gelijkstroom weer omgezet in wisselstroom, die vervolgens in het hoogspanningsnet wordt ingevoed.

Grote Nederlandse inbreng
Bij het DolWin2-project is een groot aantal Nederlandse maritieme/offshore bedrijven betrokken geweest, zoals Boskalis, Deltares, Fugro, ALE, Seaway Heavy Lifting en Visser & Smit Marine Contracting. Het platform DolWin bèta is grotendeels gebouwd in Dubai.  Afgelopen jaar maakte het platform de lange reis vanuit de Indische Oceaan via Zuid-Afrika naar een scheepswerf in Haugesund (Noorwegen), waar de elektrische installaties werden afgewerkt door Aibel AS. ABB is de hoofdaannemer voor de bouw van het platform, de installatie van alle elektrotechnische systemen en voor de levering van de hoogspanningsapparatuur, de HVDC-kabels en het converterstation aan land. Mitsubishi Corporation is voor DolWin2 de investeringspartner van TenneT.
Afzinken
In tegenstelling tot voorgaande platforms, die bestonden uit een bovenconstructie (‘topside’) en een onderconstructie (‘jacket’) die op de offshore-installatielocatie op elkaar werden geplaatst, bestaat DolWin bèta uit één geheel. Ook de installatie zelf had een innovatief karakter. Het ballastfundament en de steunpoten van het platform zijn van binnen hol. Nadat het platform van Haugesund naar de definitieve locatie in het Duitse deel van de Noordzee werd gesleept, zijn de steunpoten gevuld met water. Hierdoor is het platform op gecontroleerde wijze afgezonken, waarna het nu stevig rust op speciaal rotsgesteente dat voor dit doel op de zeebodem is aangebracht. Het ballastwater zal op een later moment worden vervangen door 52.000 ton aan zwaar granulaat, waardoor de stabiliteit nog verder zal verbeteren.

Feiten en cijfers DolWin2
–  135 km lange elektriciteitsverbinding met een capaciteit van maximaal 916 MW voor het transport van hoogspanningsgelijkstroom (HVDC)
–  90 km kabel over land, 45 km kabel op zee
–  Aansluitpunt op het landnet: converterstation Dörpen-West
–  Afmetingen offshore-platform: 100 x 70 x 100 m (l x b x h, van fundament tot hijskraan)

Meer… TenneT