Navingo Career

Jouw vernieuwde platform voor vacatures en nieuws uit de sector.

TenneT presenteert visie op energiesystemen op Noordzee

Op 10 juni maakt Mel Kroon, CEO van TenneT de toekomstvisie op een omvangrijke Europese Noordzee infrastructuur bekend. Het gaat om een veelomvattende en tegelijkertijd realistische visie tot 2050 die in internationaal verband de Europese transitie naar duurzame energie haalbaar én betaalbaar moet maken.

Kunnen enorme offshore windparken op termijn worden aangesloten op een kunstmatig eiland middenin de Noordzee in plaats van direct op de elektriciteitsnetten op land door middel van ontelbare kabels? Maar hoe komt deze duurzame elektriciteit dan toch bij ons thuis? En wat is de rol hierbij van internationale onderzeese stroomsnelwegen met hoge transportcapaciteit van elektriciteit? Het antwoord op deze en veel meer vragen geeft TenneT op 10 juni.