Test drijvende zonnepanelen in de Slufter van start

Twintig vlotten met 120 zonnepanelen worden het komend jaar in de Slufter op de Maasvlakte blootgesteld aan het Nederlandse weer. De al eerder aangekondigde proef met drijvende zonnepanelen is op maandag 4 juli officieel van start gegaan.

Rijkswaterstaat voert de pilot uit samen met Havenbedrijf Rotterdam, fabrikant SunFloat en Deltares. Op deze manier bundelt Rijkswaterstaat met marktpartijen de krachten om klimaatverandering het hoofd te bieden en de omslag naar duurzame energie te maken.

Het baggerdepot Slufter is bestemd voor de berging van verontreinigde baggerspecie. Het Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat exploiteren samen de Slufter. De uiterst westelijke ligging maakt de Slufter tot een van de meest zonrijke plekken in Nederland. Door de drijvende zonnepanelen heeft het depot een extra functie gekregen: als locatie voor duurzame energieopwekking. Eerdere kleinere proeven met drijvende zonnepanelen waren veelbelovend. De test in de Slufter is de eerste test op grotere schaal. Het gaat vooralsnog om een pilot voor de duur van een jaar.