Testen bediening nieuwe brug en binnensluishoofd Meppelerdiep

Voor de Meppelerdiepsluis wordt in de periode van 20 juli tot en met 30 september getest of de nieuwe brug en het binnensluishoofd werken. De vaarweg wordt tijdens het testen niet afgesloten. Wel kan de scheepvaart maximaal een half uur worden opgehouden.

Om te kunnen garanderen dat de brug en sluis volledig functioneren is het belangrijk deze grondig te testen. Rijkswaterstaat en de Combinatie Strukton Reef doen er alles aan om de hinder te minimaliseren. De testen worden uitgevoerd op werkdagen (maandag tot en met zaterdag) buiten de bedientijden van de bestaande Meppelerdiepbrug.

Voor het testen wordt een periode van ruim twee maanden aangehouden. De daadwerkelijke duur en doorlooptijd van de testen zijn afhankelijk van het goed functioneren van de brug en het sluishoofd en de hoeveelheid passerende schepen. De inzet is om waar mogelijk de testperiode te verkorten.

Betrouwbaar, vlot en veilig
De werkzaamheden zijn nodig om de keersluis om te bouwen tot schutsluis. Met de nieuwe schutsluis worden stremmingen vanwege te hoge of te lage waterstanden voorkomen. De sluis wordt breder en dieper dan de huidige, waardoor grotere schepen vlotter en veiliger kunnen passeren. Tevens zorgt de nieuwe sluis voor een betere bescherming tegen overstromingen. Het project is eind 2017 gereed. De sluis wordt in opdracht van Rijkswaterstaat gebouwd door de Combinatie Strukton Reef.

Meer… Rijkswaterstaat 

Related news

List of related news articles