Tewaterlating valpijp- en mijnbouwschip Simon Stevin

21 maanden na het plaatsen van de bestelling van het valpijp- en mijnbouwschip ‘Simon Stevin’ bij de
scheepswerf Construcciones Navales del Norte in Sestao (Spanje), werd het schip op 13 maart 2009 te water
gelaten.

Dit 191 m lange schip zal worden gebruikt voor het zeer precies dumpen van rots tot op een diepte van 1.700 m. Het systeem voor het ontplooien van de valpijp is uitermate geavanceerd en werkt volledig automatisch. Onderaan de valpijp zit een onbemande duikboot, de zogenaamde ROV (Remote Operated Vehicle), die de positie van de stortmond van de valpijp nauwkeurig corrigeert. Het schip heeft een laadvermogen van 32.000 ton en maakt het mogelijk om per uur 2.000 ton stenen te storten op een diepte van 1.700 m. Er is accommodatie voorzien voor 70 personen.

Het valpijpschip Simon Stevin vindt vooral toepassing in de offshore-industrie waarbij op grote dieptes olie- en gaspijpleidingen geïnstalleerd moeten worden: de Simon Stevin kan de zeebodem nivelleren en rots storten tot op een diepte van 1.700 m. De valpijp kan rotsblokken met een doorsnede tot 400
mm verwerken, wat meer is dan eender welk ander valpijpschip op de markt. De Simon Stevin is ook geschikt voor diepzeemijnbouwwerken, d.w.z. voor de winning van mineralen uit de zeebodem.

De meter van het schip, Julie De Nul, dochter van de heer Jan Pieter De Nul, knipte het touw door met in haar hand de traditionele fles en wenste het schip en zijn bemanning een veilige en voorspoedige reis. De fles knalde open tegen het schip en vergezeld van het hoorngeschal van nabijgelegen schepen in de haven,
gleed de ‘Simon Stevin’ het water in.

Naast de ‘Simon Stevin’ zijn er voor Jan De Nul Group nog 3 andere schepen in aanbouw op de scheepswerf
Construcciones Navales del Norte : de Cristóbal Colón, die momenteel bezig is met proefvaarten, de Leiv
Eiriksson, waarvan de tewaterlating voor midden 2009 is voorzien en de JDN8035, een sleephopperzuiger met een beuninhoud van 30,500 m³.

Bron: Jan De Nul Group, 16-03-2009;