Thermische energie uit zee heeft veel potentie

Bluerise, een technostarter van de TU Delft, ontwikkelt duurzame technologie voor thermische energie uit zee. Met de temperatuurverschillen tussen diep zeewater en oppervlaktewater in (sub)tropische zeeën wordt door middel van het zogenoemde Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC) elektriciteit geproduceerd.

‘We gebruiken de oceaan als een grote zonnecollector’, legt Chief Technology Officer Berend Jan Kleute uit. ‘In tropische regio’s, waar het relatief warm is, wordt zonne-energie in het bovenste gedeelte van de zee opgeslagen. Op grote diepte is het relatief koud, omdat de zon daar niet kan komen.’

Op donderdag 5 april presenteerde Bluerise een OTEC-prototype. ‘De constructie kan op land staan of op zee drijven. Onze eerste focus ligt op installatie op land. Daarbij maken we gebruik van een koudwaterpijp die naar een zeediepte loopt waar het water ongeveer 5° Celsius is. Deze pijp pompt het koude water omhoog, waar het samenkomt met het warme oppervlaktewater. De twee stromen van warm en koud water gebruiken we om met een omgekeerde warmtepomp elektriciteit te maken’, aldus Kleute.

Meer… de Club van Maarssen