Titan LNG bevoorraadt eerste zeeschip met LNG in Gent met 8 trucks

Op dinsdag 16 oktober vond in North Sea Port een succesvolle bunkering plaats van Liquefied Natural Gas (LNG) – vloeibaar aardgas – van trucks naar een zeeschip door Titan LNG. De ‘Truck-to-Ship’ bunkering vond plaats aan het Kluizendok in Gent, waarbij LNG is getankt voor het zeeschip Fure West vanuit vrachtwagens op de kade. Het schip is door 8 trucks met ongeveer 19 ton LNG per stuk voorzien van LNG, goed voor ruim 150 ton LNG. De trucks hebben het LNG opgehaald in Rotterdam en Zeebrugge.

Titan LNG bunkert eerste schip met LNG in Gent. Foto, North Sea Port.

Het bevoorraden van een schip met deze schonere scheepsbrandstof draagt bij aan de doelstelling van het havenbedrijf North Sea Port om de totale emissie-uitstoot in de haven te verlagen. Het is de eerste bunkering in North Sea Port die op deze schaal plaatsvindt en bouwt verder op eerdere initiatieven binnen North Sea Port.

Titan LNG is een leverancier van LNG voor schepen en industriële toepassingen in Noordwest-Europa. De Fure West, een tanker van 144 meter, is eigendom van de Zweedse rederij Furetank. Deze rederij is een pionier op het gebied van LNG aangedreven schepen. Het afgelopen weekend loste het schip vloeibare bulk bij OilTanking Gent.

Vlotte samenwerking
Jippe van Eijnatten van Titan LNG: “Omdat het schip niet altijd weet waar ze gaat werken is het zaak om snel te schakelen om de bunkers te regelen op verschillende plaatsen. De communicatie met North Sea Port ging zeer vlot en we zijn zeer blij met de medewerking die verleend is, wat geleid heeft tot een veilige en vlotte bunkering.”

LNG in de toekomst
Het is de bedoeling dat in North Sea Port het bunkeren van LNG in de toekomst meer structureel plaats vindt. Volgens Jan Lagasse, CEO van North Sea Port, gaat dit de nautische aantrekkelijkheid van North Sea Port vergroten en de uitstoot van CO2 en stikstofoxide aanzienlijk beperken. Beide aspecten staan ook vermeld in het Strategisch Masterplan van het onlangs gefuseerde grensoverschrijdende havenbedrijf en sluit aan bij het behalen van de Europese klimaatdoelstellingen. North Sea Port onderzoekt verdere mogelijkheden voor LNG-bunkering via de methode ‘Ship-to-Ship’.

Over LNG
LNG (liquefied natural gas of vloeibaar aardgas) is aardgas dat vloeibaar gemaakt is door het af te koelen tot -162 °C. Bij die temperatuur en atmosferische druk condenseert het gas tot een vloeistof. Hierdoor neemt LNG 600 keer minder volume in dan aardgas in gasvorm en kan het gemakkelijker en dus ook goedkoper vervoerd en opgeslagen worden. LNG als scheepsbrandstof stoot 20% minder CO2 en bijna geen NOx, SOx en fijnstof uit in vergelijking met brandstof op basis van olie.