TNO en Imtech tekenen samenwerkingsovereenkomst

TNO en Imtech Marine ondertekenden op 21 januari 2015 een overeenkomst waarin zij de intentie hebben uitgesproken gezamenlijk te werken aan onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten. De ondertekening vond plaats bij Imtech Marine in Rotterdam. Het is een bijzondere bundeling van kennis en ervaring die leidt tot vernieuwende en duurzame oplossingen voor de maritieme industrie.

TNO en Imtech hebben door de jaren heen al meermalen samengewerkt en zien nu mogelijkheden om elkaar verder te versterken en zo ook extra toegevoegde waarde te leveren aan de markt en aan de maatschappij, zo gaven de ondertekenaars van het contract aan. Namens TNO was dit Henk Geveke, Algemeen Directeur Defensie & Veiligheid en namens Imtech Marine André Meijer, Algemeen Directeur.

‘TNO biedt naast toegepast onderzoek en conceptontwikkeling een belangrijke bijdrage in innovatie aan de maritieme industrie’, aldus Henk Geveke, algemeen directeur Defensie & Veiligheid. ‘Die ontwikkelde concepten moeten worden omgezet naar producten en oplossingen voor de Koninklijke Marine’, zegt André Meijer, algemeen directeur. ‘Daarnaast heeft Imtech kennis van de toegepaste techniek aan boord en weet welke behoefte er bij de maritieme bedrijven leeft. Door samenwerking kunnen innovatieve producten sneller op de markt komen. Bovendien versterkt de gezamenlijke aanpak de kennisopbouw van TNO en kan zij projectresultaten voor nieuwe technologische ontwikkelingen inzetten.’

Maatschappelijke bijdrage
Deze samenwerking draagt ook bij aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Denk daarbij aan duurzaamheid, zoals het varen van schepen met minder bemanning, maar ook het gebruik van innovatieve oplossingen aan boord die het gebruik van energie terugdringen. ‘Energiebesparende oplossingen zijn in de auto-industrie al enige jaren gemeengoed, maar staan in de scheepsbouwindustrie nog in de kinderschoenen. Het is ons streven hier verandering in aan te brengen’, aldus André Meijer.

Innovatieve oplossingen
Door deze samenwerking kunnen schepen van afnemers zoals de Koninklijke Marine, maar ook in de jachtenbouw, cargo of in de olie- en gasmarkt in de toekomst blijven beschikken over moderne en technologisch hoogwaardige systemen, en kunnen zij ook gebruikmaken van innovatieve oplossingen in de bedrijfsvoering van hun schepen.

Meer… Imtech Marine en TNO 

Related news

List of related news articles