TNO maakt applicatie met Real-time kegel-scheepsbewegingen

TNO heeft speciaal voor de logistieke keten van kegelschepen een applicatie ontwikkeld met real-time scheepsbewegingen wat leidt tot meer efficiëntie en veiligheid. Het eerste project is gestart in de Amsterdamse haven. Door nauwkeurig te weten waar de schepen zich bevinden en informatie te delen over lading, positie en route, kunnen de aankomsttijden bij terminals en ligplaatsen worden voorspeld. Dat leidt tot kostenbesparing, betere dienstverlening en minder druk op het milieu.

In Amsterdam sloegen schippers (Bugro), bevrachters (Unibarge, Somtrans, TankMatch, Interstream Barging), surveyors (SGS, Saybolt), terminals (Vopak, Eurotank, Oiltanking), Havenbedrijf Amsterdam, Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, branchevereniging BLN-Schuttevaer, digitaal dienstverlener UAB-Online (Advisor Software Solutions) en TNO de handen ineen om een eenvoudige applicatie te ontwikkelen voor de logistieke keten van kegelschepen.

De ketenpartijen hebben ervaren dat ze baat hebben bij transparantie
In de zogenoemde demonstrator worden real-time scheepsbewegingen zichtbaar op een kaart van de Amsterdamse haven. De architectuur is gebaseerd op 4 kaartlagen: een ligplaatsenkaart, een faciliteitenkaart, een scheepskaart en een steigerkaart. Bovendien is er een eigen dashboard voor elk van de vijf stakeholders: terminal, bevrachter, havenbedrijf, veiligheidsregio en surveyor. Na aanvankelijke koudwatervrees, waren de reacties overwegend positief. De ketenpartijen hebben ervaren dat ze baat hebben bij transparantie. “De grootste meerwaarde voor surveyors is dat alle informatie nu beschikbaar komt in één systeem.” (SGS)

Commerciële data wordt vertrouwelijk behandeld alleen informatie die veilig kan worden gedeeld is zichtbaar
Om te beginnen is het belangrijk dat alle partijen ervan overtuigd zijn dat de commerciële data vertrouwelijk wordt behandeld in de demonstrator. Al gaat het om data die de ketenpartijen sowieso per e-mail, telefoon, fax en marifoon uitwisselen, toepassing in een platform vraagt om extra zorg. Door gebruik te maken van het IT-platform van TNO, kan TNO de privacy en wensen van deze partijen borgen en wordt alleen informatie zichtbaar die veilig kan worden gedeeld. “Door met elkaar in gesprek te gaan blijkt er veel meer ruimte te zijn om data te delen dan je in eerste instantie zou denken.” (Havenbedrijf Amsterdam)

Geen extra data input nodig de Estimated Time of Arrival (ETA) module verhoogt de efficiëntie
Slimme algoritmes verrijken de data die uit bestaande systemen worden opgehaald en gekoppeld. Er is dus geen extra data input vereist. De Estimated Time of Arrival (ETA) module geeft de verwachte aankomsttijd van schepen in de haven. Dit verhoogt de efficiëntie in het havengebied door betere planningsmogelijkheden. De ligplaatsenmodule geeft in een grafiek de bezetting per ligplaats weer. Zo kan iedereen in één oogopslag zien waar plaats is om te wachten. “Het is een mooie gebruikers-tool met potentie om uit te breiden naar andere havens.” (Somtrans)

Meer weten of aanhaken?
Als volgende stap wordt de demonstrator verder ontwikkeld tot een operationele tool. Hierbij zijn de ketenpartijen weer nauw betrokken. Wilt u meer weten, wilt u aanhaken of heeft u ideeën voor dit project? Neem dan contact op met: Jannette de Bes, [email protected], 06-12960826.

 

Related news

List of related news articles