Tocardo krijgt €2 miljoen subsidie voor getijdeninstallatie

Het Europese mkb-instrument Horizon 2020 heeft € 2 miljoen euro toegekend aan Tocardo’s Tidal Power Plant, getijdeninstallatie om stroom op te wekken. In de Oosterschelde stormvloedkering is al een getijdeninstallatie in gebruik genomen in november 2015.

Met getijden-energie is het voorspelbaar hoeveel energie er wordt gegenereerd, het tij is er elke dag, en de turbines worden geplaatst in het water en zijn niet in zicht zoals bij windturbines.

Carlos Moedas, EU-commissaris voor Onderzoek, Wetenschap en Innovatie: “Met Horizon 2020, willen wij innovatieve bedrijven ondersteunen om te concurreren op de wereldmarkt. De €135 miljoen euro geeft de mogelijkheid om Europese R & D bedrijven snel te commercialiseren”