Toekomstig Havenhuis van Gent ruim 2 jaar in de steigers

Het Havenbedrijf Gent kocht enkele jaren geleden dit cultureel erfgoed aan en is het nu volledig aan het restaureren. Het Huis van de Vrije Schippers is ingepakt en staat achter een grote stelling, een kraan en een werfkeet.  In het najaar van 2018 zal het de deuren voor het publiek openen als Havenhuis Gent. Gentenaars en toeristen kunnen dan een expositie over de hedendaagse haven bezichtigen.

De restauratie van dit cultureel erfgoed, zowel van binnen als van buiten, zal meer dan twee jaar duren. Daarna zal het pand opnieuw in al zijn glorie kunnen pronken op dé toeristische trekpleister die de Grasleib rijk is. Het Havenbedrijf Gent zorgt er voor dat de haven weer terugkeert naar de plek waar ooit haar wieg stond.

Eeuwenlang gonsden de Graslei en de Korenlei van de havenbedrijvigheid. Toen de havenactiviteiten zich eind negentiende eeuw uit het centrum van Gent richting noorden verplaatsten, kwam daar een einde aan. Maar met het Havenhuis zal de haven binnenkort herleven in de stad.