Tonnageregeling ook voor luxueus schip

Ondernemers in de zeescheepvaart kunnen, op verzoek, de winst bepalen aan de hand van de tonnage van het schip ( of de schepen). Dit wordt de tonnageregeling genoemd. Hof Amsterdam beslist dat de tonnageregeling ook van toepassing is voor een luxe cruise-schip, omdat het schip niet als een pleziervaartuig kan worden bestemd.

Bron: Pleinplus.nl, 09-03-2009;