Duurzaamheid

Overview page containing news articles

Duurzaamheid

List of the highlighted articles

Geplaatst op: over 7 years ago

Volksuniversiteit en Waddenacademie werken samen

Het Wad in vijf dimensies Vanaf 10 februari vinden er vijf lezingen plaats waarbij de Wadden centraa...

Categories:
 • Duurzaamheid
Geplaatst op: over 7 years ago
Geplaatst op: over 7 years ago

Concurrentiepositie zeevaart verslechtert bij strengere zwavelnorm ook in Middellandse Zee

De door sommigen bepleite invoering van de 0,1% zwavelnorm in de Middellandse Zee kan de concurrenti...

Categories:
 • Duurzaamheid
Geplaatst op: over 7 years ago
Geplaatst op: over 7 years ago

Minister Schultz-Van Haegen wil Noord- en Oostzee tegelijk als stikstofzone (NECA) aanwijzen

Tijdens het Algemeen Overleg Scheepvaart, dat op 21 januari j.l. in de Tweede Kamer plaatsvond, heef...

Categories:
 • Duurzaamheid
Geplaatst op: over 7 years ago
Geplaatst op: over 7 years ago

Resultaten RETROFIT gepresenteerd in slotconferentie

De resultaten van het Europese RETROFIT project zijn dinsdag 20 januari tijdens een slotconferentie ...

Categories:
 • Duurzaamheid
Geplaatst op: over 7 years ago
Geplaatst op: over 7 years ago

Grote olielekkage in Europoort

Het Calandkanaal is over een lengte van drie kilometer vervuild geraakt door olie. Volgens de politi...

Categories:
 • Duurzaamheid
Geplaatst op: over 7 years ago
Geplaatst op: over 7 years ago

Deel Mark-Vlietkanaal vervuild met olieachtige stof

De Nieuwe Roosendaalse Vliet en een deel van het Mark-Vlietkanaal is verontreinigd met een oliehoude...

Categories:
 • Duurzaamheid
Geplaatst op: over 7 years ago
Geplaatst op: over 7 years ago

Geuroverlast na scheepsongeval op Westerschelde

Na een scheepsongeval op de Westerschelde vrijdagavond 16 januari is er styreen gelekt uit één van d...

Categories:
 • Duurzaamheid
Geplaatst op: over 7 years ago
Geplaatst op: over 7 years ago

Regels voor activiteiten in zeegebied Vlakte van de Raan ter inzage

Rijkswaterstaat heeft voor de bescherming van de zeenatuur in de Vlakte van de Raan samen met het Mi...

Categories:
 • Duurzaamheid
Geplaatst op: over 7 years ago
Geplaatst op: over 7 years ago

Generatorstroom versus walstroom in de zeevaart

Op woensdag 4 februari organiseert het Platform Schone Scheepvaart een seminar over de laatste ontwi...

Categories:
 • Duurzaamheid
Geplaatst op: over 7 years ago
Geplaatst op: over 7 years ago

Samenwerking met Marine in de strijd tegen verontreiniging en toezicht op beschermde natuurgebieden op zee

Op 23 december 2014, ondertekenden de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmil...

Categories:
 • Duurzaamheid
Geplaatst op: over 7 years ago
Geplaatst op: over 7 years ago

Vrachtschip aangedreven door tegenwind

Het Noorse Vindskip is een vrachtschip dat voor zijn voortstuwing rekent op wind, vloeibaar aardgas ...

Categories:
 • Duurzaamheid
Geplaatst op: over 7 years ago
Geplaatst op: over 7 years ago

Karel Doorman zet laatste ebolagoederen af in Liberia

1,5 miljoen kilo voeding, 354 pallets, 148 containers en 263 voertuigen bracht het marineschip Karel...

Categories:
 • Duurzaamheid
Geplaatst op: over 7 years ago
Geplaatst op: over 7 years ago

‘Oneerlijk dat Brussel milieuregels alleen in Noord-Europa invoert’

De EU heeft een milieumaatregel ingesteld voor de scheepvaart die wel geldt voor Noord-Europa, maar ...

Categories:
 • Duurzaamheid
Geplaatst op: over 7 years ago
Geplaatst op: over 7 years ago

Russische pijpleiding lekt olie in Zwarte Zee

Een deel van de Zwarte Zee is vandaag daadwerkelijk zwart uitgeslagen. Niet ver van Sotsji lekt olie...

Categories:
 • Duurzaamheid
Geplaatst op: over 7 years ago
Geplaatst op: over 7 years ago

Nieuw peilbesluit voor Ameland

Wetterskip Fryslân heeft de waterpeilen op Ameland vastgelegd in een nieuw peilbesluit. Hierin wordt...

Categories:
 • Duurzaamheid
Geplaatst op: over 7 years ago
Geplaatst op: over 7 years ago

Vijf initiatieven ontvangen samen € 2,2 mln voor projecten die de duurzame transitie in het Rotterda...

Categories:
 • Duurzaamheid
Geplaatst op: over 7 years ago
Geplaatst op: over 7 years ago

Havenbedrijf Amsterdam gaat Green Award binnenvaartschepen naar niveau belonen

Vanaf 1 januari 2015 doet Havenbedrijf Amsterdam mee aan het Green Award programma voor de binnenvaa...

Categories:
 • Duurzaamheid
Geplaatst op: over 7 years ago
Geplaatst op: over 7 years ago

EU visserijminister negeren wetenschappelijk advies voor duurzame visserij in 2015

“De afspraak was dat we de wetenschappelijke adviezen voor vangstlimieten zouden volgen. Dat d...

Categories:
 • Duurzaamheid
Geplaatst op: over 7 years ago
Geplaatst op: over 7 years ago

APM Terminals Maasvlakte II tekent contract voor levering elektriciteit uit windenergie

APM Terminals heeft een tweejarig contract afgesloten met een waarde van € 5 miljoen met het in Amst...

Categories:
 • Duurzaamheid
Geplaatst op: over 7 years ago
Geplaatst op: over 7 years ago

Ruim vijf biljoen stukjes plastic in zee – zo ziet dat eruit

We weten al jaren dat er gigantische hoeveelheden plastic in zee drijven. Het 5Gyres Institute in Lo...

Categories:
 • Duurzaamheid
Geplaatst op: over 7 years ago
Geplaatst op: over 7 years ago

NAM voert werkzaamheden uit op Ameland

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wint al ruim dertig jaar gas onder de Noordzee, de Wadden...

Categories:
 • Duurzaamheid
Geplaatst op: over 7 years ago
Geplaatst op: over 7 years ago

DNV GL, TU Delft en Berenschot maken roadmap energieopslagsystemen

Een samenwerkingsverband van DNV GL, TU Delft en Berenschot heeft van de Topsector Energie de opdrac...

Categories:
 • Duurzaamheid
Geplaatst op: over 7 years ago
Geplaatst op: over 7 years ago

Tweede Kamer wil berscherming Noordpool

Een Kamermeerderheid wil dat er niet naar gas en olie wordt geboord in de Arctische regio. Zij steun...

Categories:
 • Duurzaamheid
Geplaatst op: over 7 years ago
Geplaatst op: over 7 years ago

Schoner slepen met EcoTractor

Projecten waarin TNO brandstofverbruik en emissies reduceert en schonere schepen ontwikkelt staan de...

Categories:
 • Duurzaamheid
Geplaatst op: over 7 years ago
Geplaatst op: over 7 years ago

Kustvaart rederijen doen een beroep op Wolfard & Wessels

Door de aankomende deadline van 1 Januari 2015, zijn veel rederijen genoodzaakt om over te schakelen...

Categories:
 • Duurzaamheid
Geplaatst op: over 7 years ago
Geplaatst op: over 7 years ago

Bekendmaking “Beheersverordening Waddenzee en Noordzee”

De beheersverordening Waddenzee en Noordzee vervangt de huidige geldende gemeentelijke ruimtelijke p...

Categories:
 • Duurzaamheid
Geplaatst op: over 7 years ago