Traineepool waterschappen

Hoogopgeleide waterprofessionals zijn dun gezaaid en de komende jaren harder nodig dan ooit!

Waterschap Hollandse Delta is gestart met een traineeship genaamd Waterschapstalent. Samen met waterschap Rivierenland, hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en hoogheemraadschap van Rijnland, willen we jong talent werven voor onze traineepool. De eerste lichting trainees start in januari 2014.

Meer… Waterschap Hollandse Delta