Training Technical Superintendent

Voor equipment leveranciers en reparatiewerven is de technical superintendent een belangrijk aanspreekpunt. Hij is de schakel tussen schip en wal en belangrijk bij de aanschaf van nieuwe onderdelen en het aanbesteden van reparatieopdrachten. Op verzoek van en in samenwerking met een aantal rederijen, heeft HME een training opgezet die geheel in het teken staat van de technical superintendent. De zesdaagse training kent drie modules van twee dagen en wordt in het voorjaar van 2014 in Vlaardingen gegeven.

De training is speciaal opgezet voor junior superintendents, werktuigkundigen of maritiem officieren, die de stap richting superintendent willen maken. De training biedt daarmee een unieke mogelijkheid om meer inzicht te verwerven in de rol en positie van de technical superintendents. Beter inzicht betekent effectiever schakelen voor equipment leveranciers en reparatiewerven.

Meer… HME