Trainingen voor maritieme projectmanagers bij NMT dit najaar

Goed maritiem projectmanagement valt of staat bij goed getrainde projectmanagers. Netherlands Maritime Technology (NMT) biedt dit najaar diverse trainingen rondom maritiem projectmanagement in Rotterdam.  

Training ‘Risicomanagement in projecten’ op 13 & 14 september 
Leer tijdig risico’s herkennen om zo een project van begin tot eind succesvol uit te voeren. Te vaak komt het voor dat er pas wordt gereageerd als de verstoring een daadwerkelijk probleem is geworden. Mogelijke gevolgen: een project wordt niet op tijd afgerond, overschrijdt het vastgestelde budget of de vastgestelde kwaliteitseisen worden niet gerealiseerd. Voor mensen die werkzaam zijn als projectmanager, aspirant-projectmanager of projectmedewerker in de maritieme sector sluit deze training goed aan. Ook voor opdrachtgevers, leidinggevenden, accountmanagers en gebruikers van het projectresultaat is deze training interessant om beter bewust te zijn van hoe er met risico’s in projecten moet worden omgegaan.

Training ‘Maritiem projectmanagement’ start op 4 oktober
Integraal, multidisciplinair samenwerken is de sleutel tot succes in de maritieme sector. Hiervoor zijn goed opgeleide projectmanagers onmisbaar, die zicht hebben op het proces en alle betrokken partijen. Deze training behandelt systematische handelwijzen welke vereist zijn om een project (componenten, systemen of een compleet schip) op de afgesproken tijd, binnen het afgesproken budget en volgens vooraf overeengekomen specificaties te kunnen opleveren.

Training Communicatie in projecten start op 15 november
Inzicht krijgen in het dynamische proces van integraal samenwerken. Krijg handvatten aangereikt hoe je je communicatie professioneel kunt ‘managen’ en leer hoe je kunt inspelen op verschillende perspectieven. Daarmee kun je tijd winnen en omslachtige procedures vermijden. Een nuttige investering voor elke professional in een technische projectomgeving. Een goede overdracht van informatie maakt lagere faalkosten in de bouw mogelijk en goed afstemmen is noodzakelijk om efficiënt samen te werken.

Ga voor meer informatie en aanmelden voor de trainingen naar www.maritimetechnology.nl/events