‘Transitie naar een duurzaam logistiek havengebied’

  • binnenland

 ‘Het is noodzakelijk dat ondernemers in de Rotterdamse haven voldoende ruimte hebben om te ondernemen. Ondernemen is de stuwende kracht achter onze welvaart.’ Steven Lak, voorzitter van Deltalinqs, betoogde dit tijdens het 31e Havencongres Rotterdam: The next frontier.

Hoogwaardige stageplaatsen
Ondernemen blijft mensenwerk. Met het oog op de toekomst vereist dat een dynamische arbeidsmarkt. Aantrekkelijk en kwalitatief beroepsonderwijs vormt hiervoor de basis. De bedrijven zijn verantwoordelijk voor voldoende aanbod van praktijkstageplaatsen. ‘Deltalinqs zet in op carrièrestartgaranties binnen het beroepsonderwijs en wil daar voldoende stageplaatsen voor kunnen bieden.’ Steven Lak doet een oproep aan de achterban van Deltalinqs om daarop in te spelen: ‘Dat is een investering in human capital; de jeugd heeft de toekomst.’

Transitie naar duurzaam logistiek havengebied
Investering in human capital van de toekomst is één. Daarnaast ondersteunt Deltalinqs de ambities op het transitiepad naar een duurzaam logistiek havengebied. De beschikbaarheid van een mix aan brandstoffen – zoals biobrandstoffen en LNG – en het creëren van de draaischijffunctie in Rotterdam zijn voor die transitie essentieel. Steven Lak: ‘We moeten onze ogen niet sluiten voor het gegeven dat de komende decennia fossiele brandstoffen daar een groot aandeel in blijven houden. De betreffende bedrijven zijn de kurk waarop dit gebied drijft. Die markt is zeer competitief en verdraagt geen nationale kop op een Europees CO2-prijsbeleid.’

Het Havencongres Rotterdam sloot af met een interview met Hans Smits, president-directeur Havenbedrijf Rotterdam, Steven Lak en Jeannette Baljeu, wethouder Haven gemeente Rotterdam.

Meer… Deltalinqs 

Related news

List of related news articles