Transportindex daalt licht, maar blijft relatief hoog

De Transportindex is de afgelopen week een kwart punt gedaald tot 93,94 op donderdag. Binnenvaart en vooral zeescheepvaart deden het vrij goed, maar het wegvervoer liet een inzinking zien.

Meer… Nieuwsblad Transport