Transportindex wijst de weg omhoog

  • binnenland

Het gaat duidelijk beter met de economie. Macro-economische voorspellingen wezen daar al enige tijd op, het wordt nu ook aangetoond door de Transportindex van Nieuwsblad Transport en partners. Die geeft van dag tot dag aan hoeveel transportbewegingen er zijn in het Nederlandse wegvervoer, de binnenvaart en de zeescheepvaart. Wegvervoer en binnenvaart doen het sinds enige tijd véél beter dan in voorgaande jaren (zie bijgevoegde grafiek).

De afgelopen maanden suggereerden macro-economische voorspellingen al dat het met de Europese economie beter gaat, terwijl de Verenigde Staten solide groei laten zien en de opkomende landen, zoals China en India, een wel wat lagere, maar aanhoudende groei vertonen. Kwalitatieve onderzoeken van bijvoorbeeld Capgemini/Transporeon en Danske Bank wezen uit dat verladers, expediteurs en vervoerders meer vertrouwen kregen in de nabije toekomst.

Met de gegevens van de Transportindex kan dit vertrouwen nu ook kwantitatief worden onderbouwd. De index heeft het sinds zijn invoering, tweeëneenhalf jaar geleden, nog niet zo goed gedaan. Daarbij is deze index nu werkelijk een betrouwbare graadmeter geworden, omdat de niveaus van nu behoorlijk met die van enkele voorgaande jaren kunnen worden vergeleken. Het gaat echt een stuk beter dan toen.

In de papieren editie van Nieuwsblad Transport (nummer 50, vanaf morgen te lezen op de iPad, vrijdag per post bij de abonnees) staat een uitgebreide analyse van al deze cijfers. Het zijn niet alleen de Sinterklaas- en Kerstinkopen geweest die de afgelopen weken de index van het wegvervoer hebben opgestuwd tot een de laatste drie jaar zelden of nooit bereikte hoogte. Inkopers in de handel en de industrie vullen hun voorraden aan om klanten ook na de feestdagen te kunnen beleveren. De binnenvaart, die de voorbije jaren kreunde onder overcapaciteit en lage tarieven, beleeft sinds november een ware ‘hausse’.

Dit recente herstel van de binnenvaart, die de afgelopen jaren kwakkelde, is opvallend. Deze branche lijkt aan een wederopstanding begonnen. Fabrieken, in de Benelux, maar ook in het voor de bedrijfstak belangrijke Duitsland, oefenen meer vraag uit naar grond- en hulpstoffen. Het herstel van het wegvervoer zal mede komen uit de lichte opleving van de bouwsector, die voor een kwart meeweegt in de indicator voor de deelindicator wegtransport.

Alleen de cijfers van de zeevaart blijven achter, maar dat heeft zeker ook te maken met de schaalvergroting in die sector: de schepen worden steeds groter, zodat er minder nodig zijn om hetzelfde volume te vervoeren.

Per 1 januari aanstaande wordt de Transportindex bovendien uitgebreid met het goederenvervoer per spoor. Die cijfers zullen geleverd worden door spoorvervoerbedrijf DB Schenker en meewegen in de totale index, zodat deze nog beter de lading dekt.

Meer… Nieuwsblad Transport 

Gerelateerd nieuws

Lijst van gerelateerde nieuwsberichten