Transportsector verandert structureel door technologische innovaties

  • binnenvaart

Het economische herstel heeft positieve effecten voor de vervoerssector in Nederland. Met name het goederenvervoer over spoor, weg en binnenvaart profiteert van de aantrekkende economie. Dit concludeert ABN AMRO in haar Visie op Transport en Logistiek die vandaag is gepubliceerd. Zo namen in 2014 zowel de internationale als binnenlandse vrachtvolumes over het spoor toe, in totaal met 3 procent.

Lees meer…ABN Amro

Related news

List of related news articles