Twee dijkversterkings-projecten voor Boskalis

Boskalis heeft twee omvangrijke dijkversterkingsprojecten aangenomen, het gaat om de projecten IJsseldijk Zwolle-Olst en Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard. Beiden maken deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma waarin het Rijk en Waterschappen samenwerken om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Op basis van de huidige inschattingen is de totale contractwaarde voor Boskalis zo’n 200 miljoen euro.

Tussen Zwolle en Olst gaat Boskalis in opdracht van het Waterschap Drents Overijsselse Delta de IJsseldijk over een afstand van bijna 30 kilometer versterken. De dijk beschermt de bewoners van Salland tegen water uit de IJssel en tegen overstromingen vanuit het IJsselmeer bij noordwesterstormen.

En in opdracht van het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard de IJsseldijk bij Krimpenerwaard gaat Boskalis een afstand van 10 kilometer versterken. De dijk moet bescherming bieden tegen hoogwater en overstromingen van de Hollandsche IJssel en beschermt ruim 200.000 bewoners en de economische waarden van het achterland. Dit project wordt in joint venture met van Hattum en Blankevoort uitgevoerd.

Beide projecten kennen een planuitwerkingsfase en een realisatiefase met een totale doorlooptijd tot en met 2026. Naast deze projecten uit het nationale Hoogwaterbeschermingsprogramma werkt Boskalis momenteel samen met partners aan de versterking van de Markermeerdijken en heeft het onlangs de versterkingen van de Houtribdijk en de Waddenzeedijk Eemshaven-Delfzijl succesvol afgerond.