Twee Green Deals voor een schonere zee en strand

Er moet minder zwerfafval in de Noordzee belanden. Het Rijk, de visserij- en de strandsector gaan zich samen op een creatieve en innovatieve manier inspannen om de ‘plastic soep’ aan te pakken. Vandaag ondertekenden de betrokken partijen twee Green Deals, waarin zij zich verbinden aan concrete plannen. Zo leveren vissersschepen opgevist en huishoudelijk afval gescheiden in en organiseert de strandsector opruimacties.
Minister Schultz van Haegen is blij met de samenwerking: “Ik ben trots te zien dat vele partijen in Nederland hun verantwoordelijkheid nemen en actief bijdragen aan het verminderen van zwerfafval op zee. Met de ondertekening van deze Green Deals hebben we iets moois bereikt: zowel vanaf het land als vanaf de zee maken verschillende partijen zich sterk om de hoeveelheid zwerfafval terug te brengen.”

Green Deal Visserij voor een Schone Zee
De visserij verbindt zich met de ondertekening van de Green Deal Visserij voor een Schone Zee aan de aanpak van afval binnen de sector. Hieronder valt niet alleen afval uit de bedrijfsvoering en vistuig, maar ook huishoudelijk en opgevist afval. Het Rijk maakt zich binnen de deal sterk voor nationale en internationale uitwisseling van kennis en het verkennen van kansen voor (co)financiering. Vanuit de visserijsector tekent VisNed de deal. Ook hebben zeven visserijhavens, de gemeenten Urk en Den Haag, twee afvalinzamelaars, Stichting De Noordzee en Stichting ProSea marine education de deal getekend. Voor het Rijk tekenen minister Schultz en staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu en staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken.

Green Deal Schone Stranden
De Green Deal Schone Stranden werd ondertekend door 33 partijen. Naast 19 kustgemeneenten zetten verschillende bedrijven, vrijwilligers en belangen- en maatschappelijke organisaties hun handtekening. Samen gaan zij de strijd aan met zwerfafval op de Nederlandse stranden. Het streven is dat strandbezoekers in 2020 aanzienlijk minder afval – variërend van lege patatbakjes (monoverpakkingen) tot sigarettenpeuken – achterlaten. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het voorlichten van strandbezoekers, betrokkenheid van horeca en het faciliteren van vrijwilligers. Verder wordt er de komende jaren actief ingezet op het leren van elkaar en afstemmen van opruimacties. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu deelt haar kennis en stimuleert uitwisseling van kennis onder de betrokken partijen.

Wereldwijd komt ongeveer 80 procent van het zwerfvuil op zee van het land en 20 procent van scheepvaart en visserij. Voor de Noordzee is deze verhouding 60 procent van het land en 40 procent van scheepvaart en visserij (Strandmonitor). Drijvend zwerfvuil op zee bestaat voor ongeveer driekwart uit plastic. Vissen eten elk jaar tussen de 12 en 24 miljoen kilo plastic.

De Green Deals deel maken deel uit van het programma van maatregelen dat Nederland opstelt om uitvoering te geven aan de Europese mariene strategie. Naast deze Green Deals is ook de Green Deal scheepsafvalketen op 10 september 2014 getekend.

Meer… Rijksoverheid