Twee grote projecten voor Jan De Nul in havens Argentinië

Jan De Nul heeft in juni 2018 twee grote contracten binnen gehaald voor in twee Argentijnse havens. Het eerste contract is op 1 juni getekend voor het uitdiepen van de haven van Quequén tot 15 meter diepte. En het tweede contract s op 8 juni getekend voor het onderhoud van de haven van Bahía Blanca en werd toegewezen aan een consortium van Jan De Nul en Boskalis. “We zijn zeer blij met deze grote contracten”, zegt Jan Neckebroek, Area Manager Latijns-Amerika bij Jan De Nul Group. “Ze bevestigen onze positie in Argentinië, sinds vele jaren een van onze belangrijkste markten.”

Koninklijk bezoek in Argentinië
Na de ondertekening van het eerste contract op 1 juni ging gisterenavond de formele ondertekeningsceremonie in aanwezigheid van prinses Astrid van België door. De prinses is momenteel voorzitter van de Belgische economische missie in Argentinië en Uruguay. Ze wordt vergezeld door Didier Reynders, Minister van Buitenlandse Zaken, en een grote delegatie van ministers, internationale journalisten, zakenlui en investeerders. Deze bilaterale ontmoeting met de Europese royalty biedt de haven van Quequén de kans om aan te tonen dat het interessant is om te investeren in deze maritieme hub.

Met dit contract vernieuwt de haven van Quequén zijn samenwerking met Jan De Nul. Het bedrijf voerde de afgelopen drie jaar, van maart 2015 tot maart 2018, al zes onderhoudscampagnes uit, een contract dat ook met een internationale openbare aanbesteding is toegekend.

Quequén toegankelijk voor grotere cargoschepen
Om de haven van Quequén open te stellen voor schepen met een diepgang van meer dan 14 meter, moeten het havenbassin en het kanaal in de binnen- en buitenhaven verdiept worden. Deze verdiepingswerken werden opgenomen in het havenmasterplan 2016-2026 om tot een havendiepte van ongeveer 15 meter te komen.

Jan De Nul gaat een van zijn krachtigste cutterzuigers, Ibn Battuta, inzetten om het harde materiaal te snijden. De sleephopperzuiger Vitus Bering gaat het voorgesneden materiaal opbaggeren en in zee storten. De baggerwerkzaamheden starten in oktober-november en gaan zo’n vier maanden duren. Daarna gaat Jan De Nul de haven onderhouden voor een periode van 7 jaar.

Na de verdiepingswerken gaat Jan De Nul de havendiepte in 12 onderhoudscampagnes gespreid over 7 jaar onderhouden. De algemene diepte van de haven zal met 1 meter toenemen, tot een uiteindelijke diepte van 14,5 à 15 meter.

Bahía Blanca
Het consortium met Jan De Nul en Boskalis ondertekende het contract voor de onderhoudsbaggerwerken in de haven van Bahía Blanca. Daarbij wordt er 0,9 meter extra diepte gebaggerd, als buffer om de komende maanden voldoende diepgang te garanderen. De werkzaamheden starten in juli.

Sociale en economische impact voor Argentinië
Beide projecten zijn belangrijk voor Argentinië. De haven van Bahía Blanca is bekend voor haar export van graan, olie en meststoffen. Het is een van de belangrijkste havens in Argentinië, aangezien het de enige is met een natuurlijke diepte van 12,80 meter. De diepte van het hoofdkanaal wordt met baggeren op 15,10 meter onderhouden. Hiervoor kreeg het consortium nu het contract toegewezen.

Quequén
De verdiepingsbaggerwerken in de haven van Quequén gaan zorgen voor kortere wachttijden, verminderde uitgaven en een optimalisatie van de processen. Met de werken gaat de haven tot 25% van de kosten kunnen besparen en haar marktpositie aanzienlijk verstevigen, doordat er meer en grotere cargoschepen de haven in kunnen varen. Dat heeft een directe en indirecte impact op de tewerkstelling in de haven en op het Argentijnse hinterland. Deze nieuwe invloedrijke regio zal meer en meer bedrijven aantrekken om er hun activiteiten te vestigen en uit te breiden.